6 Δεκ 2009

Άσκηση Κίνησης
Λάδι σε καμβά, 45x55cm

Απόδοση έργου του
M. Duchamp

Γυμνό κατερχόμενο κλίμακα