19 Ιουν 2012

6 Ιουν 2012


ακρυλικό σε χαρτόνι 60Χ50
ακρυλικό σε καμβά 70χ50
ακρυλικό σε καμβά 70Χ50

1 Ιουν 2012